กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคในผู้ป่วยเอสแอลอี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล