กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล