กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการลดการสูบบุหรี่โดยใช้การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการลดการสูบบุหรี่อย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่ติดบุหรี่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy