กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการเตรียม ความสะอาดของลำไส้ใหญ่และความพึงพอใจต่อการให้บริการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ของผู้ที่เข้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่แบบผู้ป่วยนอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy