กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของการปวดหลังจากการทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล