กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า การสนับสนุนทางสังคม และการมีโรคร่วมกับพฤติกรรมความร่วมมือในการรับประทานยาต้านเศร้าในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล