กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อความรู้และการปฏิบัติการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีเจาะจากปลายนิ้วในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy