กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการทำงานของไตในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ติดตามเป็นเวลาสองปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy