กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการทำงานของไตในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ติดตามเป็นเวลาสองปี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF