กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล้มเหลวในการรักษาแบบประคับประคอง ของผู้ป่วยก้อนหนองบริเวณปีกมดลูก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy