กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่องกล้องไพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: ประสบการณ์ 4 ปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy