กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีทรวงอกด้วยระบบการถ่ายภาพรังสีระบบฟิล์มและการถ่ายภาพรังสีระบบ CR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy