กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์วัยรุ่น และเปรียบเทียบระดับการศึกษาระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาครรภ์ปกติ ในโรงพยาบาลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy