กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานระหว่างการรับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสตึกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy