กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบการให้ออกซิเจนและไม่ให้ออกซิเจนในระยะที่ 2 ของการคลอด ต่อผลของ Blood Gas ในหลอดเลือดแดงของสายสะดือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy