กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการเปรียบเทียบการใช้ยา Etoricoxib กับยาหลอกเพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ ได้รับการขูดมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาด้านข้างของปากมดลูก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy