กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ฝีในตับและม้าม ที่เกิดจากเชื้อเมลิออยโดซิส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy