กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาภาพถ่ายจากเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ 64-MDCT ในผู้ป่วยสงสัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy