กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รายงานผู้ป่วย : ผู้ป่วยที่เกิดภาวะพอร์ไฟเรียหลังจากการระงับความรู้สึก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy