กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจพบมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่รายงานผล Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) category 4 และ 5 ด้วยวิธีการตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราฃาวด์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy