กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความไวและความจำเพาะของการตรวจวินิจฉัยภาวะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก > HSIL ด้วยการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง colposcope Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy