กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวด โดยวิธี ultrasound-guided transversus abdominis plane block ด้วย 0.25% bupivacaine ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy