กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาด้วยคลื่นช็อคชนิดเรเดียนกับการนวดแบบกดลึกในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของทราพีเซียสส่วนบน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy