กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วย chronic subdural hematoma ด้วยการผ่าตัด burr hole จำนวนหนึ่งตำแหน่ง และสองตำแหน่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy