กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความถูกต้องของการวินิจฉัยทางคลินิก เทียบกับผลการ ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกี ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2550-2551 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy