กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ของกล่องเสียงในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy