กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิผลการระงับปวดของยา Parecoxib ที่ให้ก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy