กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พยาธิสภาพที่พบในไส้ติ่งที่ได้รับการวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy