กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองหลังถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy