กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR ระหว่าง anterlateral mini-invasive approach กับ standard posterior approach Comparative Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy