กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ภาวะเครือข่ายเส้นประสาทแขนบาดเจ็บในเด็กทารกแรกเกิด (Neonatal brachial plexus palsy) : กรณีศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy