กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวินิจฉัยการติดเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Histology และ Rapid urease (CLO) test ในโรงพยาบาลสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy