กลับไปที่รายละเอียดของบทความ PAP SMEAR แบบใหม่ คุณภาพสูงลดความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy