กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นของโครงการคัดกรองเบาหวาน ขึ้นจอประสาทตา โดยใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ในจังหวัดสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy