กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกของโรงพยาบาลสุรินทร์ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ. 2550) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy