กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปริมาณสารทึบรังสีที่น้อยที่สุดที่สามารถใช้ในการตรวจ intravenous urography ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy