กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลงแผลผ่าตัดแก้ไขเส้นเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าขาดด้วยเทคนิคใหม่ : ผลต่ออาการชาบริเวณหัวเข่า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy