กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำหลังการได้รับ การระงับความรู้สึก ในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พ.ศ. 2550 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy