กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หน่วยตรวจเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy