กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดชนิดเสมหะพบเชื้อที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy