กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา 5 ข้อ ในการทำนายการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไปในเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy