กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลฃอง 0.75% และ 1% Ropivacaine เมื่อกีดเข้าช่องนํ้าไขสันหลังในผู้ป่ายที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy