กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการทดสอบคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีดื่มกลูโคส 50 กรัม ระหว่างภาวะรับประทานอาหาร และงดอาหารมาก่อนทดสอบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy