กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ Harrington rod ร่วมกับการร้อยลอดผ่าน Spinous process ในผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก ชนิด burst fracture และ fracture dislocation Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy