กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์การเกิดปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ในเด็กแรกเกิด ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy