กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รายงานผู้ป่วย Case report เนื้องอกเทอราโตมา ของท่อน้ำดีนอกตับที่โป่งพองผิดปกติในผู้ใหญ่: รายงานผู้ป่วย 1 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy