รายงานผู้ป่วย Case report เนื้องอกเทอราโตมา ของท่อน้ำดีนอกตับที่โป่งพองผิดปกติในผู้ใหญ่: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

สุนิศา คงนันทะ

บทคัดย่อ

     รายงานผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 15 ปี มารักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยอาการปวดแน่นท้อง ร่วมกับตัวเหลือง ตาเหลือง มา 1 สัปดาห์ ได้รับวินิจฉัยโดยการส่งตรวจอัลตราซาวด์(Ultrasound) ว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีและมีภาวะท่อน้ำดีอุดตัน การตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography) พบมีก้อนถุงน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณขั้วตับภายในมีส่วนประกอบที่เป็นหินปูนและไขมัน โดยก้อนถุงน้ำมีการกดเบียดอวัยวะใกล้เคียงเป็นสาเหตุให้มีการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีนอกตับและท่อน้ำดีในตับ โดยไม่พบถุงน้ำดีปกติจากการตรวจดังกล่าว รังสีแพทย์ให้การวินิจฉัยแยกโรคจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยรายนี้คือ เนื้องอกเทอราโตมาของถุงน้ำดีและเนื้องอกเทอราโตมาของขั้วตับ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดและผลการตรวจทางพยาธิวิทยาให้การวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกเทอราโตมาของท่อน้ำดีนอกตับที่โป่งพองผิดปกติ ในรายงานนี้จะรายงานอธิบายลักษณะภาพทางรังสีวิทยาของเนื้องอกเทอราโตมาของท่อน้ำดีนอกตับที่โป่งพองผิดปกติในผู้ใหญ่ ซึ่งพบได้น้อยมาก
     คำสำคัญ: เทอราโตมา ท่อน้ำดีโป่งพองผิดปกติ เนื้องอกเทอราโตมานอกอวัยวะสืบพันธุ์

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Bazil Brown, Basem Khalil, GabriBatra, Barbara Rampersad, James Bruce. Mature cystic teratoma arising at the portahepatis: a diagnostic dilemma. J Pediatr Surg 2008;43(4):e1-3.

Frexex M. Neglect WW 3rd, Holcomb GW Jr. Spectrum of biliary disease in childhood. South Med J 1986;79:1342-1349.

GrazynaPoniatowska-Broniek, Tomasz Siwko, Magdalena Misiukiewicz-Poc, WojciechChoinski, Marian Sulik. Teratoma of the hepatic hilum. Report of a rare case. Polish Annals of Medicine 2014;21:40-44.

Kim WS, Choi BI, Lee YS, Chi JG, Park HR, Kim I, Yeon KM, Han MC. Endodermal sinus tumor associated with benign teratoma of the common bile duct. Pediatric Radiol 1993;23:59-60.

Mehmet Demircan, Selma Uguralp, Murat Mutus, Ramadan Kutlu, Bulent Mizrak. Teratoma arising from anomalous common bile ducts: a case report. J Pediatr Surg 2004;39(4):E1-E2

Peterson CM, Buckley C, Holley S, Menias CO. Teratomas: a multimodality review. Curry Problem DiagnRadiol 2012;41:210-219.

Wendy Yang, Jin-Yao Lai, Hsun-Chin Chao, Chuen Hsueh. Gallbladder teratoma and a review of the literature. Pediatr Neonatol 2015;56(2):134-135.

Sung Bin Park2, JeongKonkKm, Kyu-Rae Kim, Kyoung-Sik Cho. Imaging findings of complication and unusual manifestations of ovarian teratomas.Radiographics 2008;28:969-983

E J O’Donovan, K Thway, E C Moskovic. Extragonadalteratomas of adult abdomen and pelvis: a pictorial review. Br J Radiol 2014;87:(1041):20140116.

Terako Ueno, Yumiko Oishi Tanaka, Michio Nagata, Hajime Tsunoda, Izumi Anno, Shigemi Ishikawa, et al. Spectrum of grem cell tumors from head to toe. Radiographics 2004;24:387-404.

Barian Harris, Nicole De Simone. Primary mature cystic tratoma of liver:report of rare case. Am J Clin Med 2011;8(1):57-9.

Fatih Altintoprak, Mustafa Yener Uzenoglu, Enis Dikicier and Ismail Zengin. Choledicalcys-classification, phyiopathology, and clinical course. Integer Cancer Sci Tharep 2016;3(5):588-592.

K Rahmat, AVijayananthan, BJJ Abdullah, SM Amin. Benign teratoma of the liver: a rare cause of cholangitis. Biomed Imaging Interv J 2006;2(3):e20.

Martin LC, Papadatos D, Michaud C, Thomas J. Best cases from the AFIP: liver teratoma. RadioGraphics 2004;24(5):1467-71.

Khoo CK, Chua I, Siow A, Chern B. Parasitic dermoid cyst of the pouch of douglas: a case report. J Minim Invasive Gynecol 2008;15:761-3.

Bhavsar MS, Vora HB, Giriyappa VH. Choledochal cysts: a review of literature. Saudi J Gastroenterol 2012;Jul-Aug;18(4): 230–236..