Information For Readers

ขอแนะนำให้ผู้อ่านลงชื่อสมัครใช้บริการ แจ้งประกาศเผยแพร่ ใช้ลิงค์ การลงทะเบียน  ที่ด้านบนของหน้าแรก การลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมล สำหรับแต่ละฉบับใหม่ของวารสาร รายการนี้ยังช่วยให้วารสารสามารถอ้างสิทธิ์ในระดับหนึ่งหรือผู้อ่านดู คำแถลง เรื่องความเป็นส่วนตัวของสมุดบันทึก ซึ่งรับรองว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของตนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น