กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาภาระงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดอัตรากำลังตามแผนปฏิรูประบบสาธารณสุข Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy