กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บ้าน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy