กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy